Zpřísněná bezpečnostní opatření na většině mezinárodních letišť včetně pražského letiště Václava Havla v Ruzyni způsobila velký zajem o technologii zamykání zavazadel TSA. Ikdyž někteří cestující zavazadla nezamykají vůbec, drtivá většina ano. V čem jsou výhody zámků s TSA?TSA zámek

Většina dostupných zavazadel je dnes TSA zámky vybavena. TSA technologie umonuje bepzečnostní kontrolu zavazadla bez Vaší přítomnosti. Kontrolor jednoduše zámek otevře i bez znalosti vašeho kódu a po ukončení kontroly jej jednoduše zamkne. To vše bez poškození zámku i zavazadla.

Kontroly tohoto typu se například v USA zavedly jižv roce 2013. Policie nebol letištní ochranka na všech letištích má právo vybrat si k podrobné kontrole jakékoliv zavazadlo. Pokud na zavazadle máte jiný zámek než s TSA technologií, riskujete zničení zámku a tím pádem vám zavazadlo v cílové destinaci vydají nezabezpečené.

Bezpečnostní služba nebo policie má tzv. master kód, který zavazadlo odemkne a znovu zamkne. Váš kód zůstává platný a funkční. Většinou ani nepoznáte, že zrovna vaše zavazadla byla kontrolována. Personál na letišti, který má opravnění zavazadlo otevřít, je speciálně vyškolen na použití TSA technologie. Není se tedy určitě čeho bát.

Doporučujeme: Originální TSA zámek od Caribee ve stříbrné barvě.